Dwa zawiadomienia do prokuratury złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne w wyniku kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Oba dotyczą realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Przypomnijmy: w czerwcu ubiegłego roku agenci CBA weszli jednocześnie do wszystkich Urzędów Marszałkowskich w kraju. Sprawdzano przede wszystkim te projekty, w których Urząd Marszałkowski przyznawał środki podległym sobie jednostkom, sam je realizował, a później - rozliczał.

Po kontroli przyszła kolej na analizę i wnioski. W sprawie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego CBA skierowało dwa zawiadomienia do prokuratury. Pierwsze dotyczy Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim. Zdaniem CBA nieprawidłowości dotyczyły przetargu na blisko milion złotych. Dyrekcja Centrum unieważniła przetarg i podpisała umowę z innym wykonawcą - zdaniem agentów bezprawnie. Drugie zawiadomienie dotyczy naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. Obie sprawy są w toku.

Protokół z kontroli CBA został przedstawiony Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, który go nie podpisał.

Zobacz materiał filmowy przygotowany przez Karolinę Ziewiecką.