Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kielcach zaczyna nabierać realnych kształtów. Miasto chce m.in. odnowić infrastrukturę parku: alejki, oświetlenie, ławeczki i elementy małej architektury.

Do tej pory w budżecie miasta brakowało pieniędzy na rewitalizację parku. Teraz środki się znalazły. W sumie 220 tysięcy złotych na opracowanie projektu zmian. - Chcemy, żeby opracowanie było kompleksowe, tzn. obejmowało zarówno część tę botaniczną, przyrodniczą jak i tę dotyczącą infrastruktury samego parku - mówi Ryszard Muciek, dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta w Kielcach.

W planach jest m.in. sprawdzenia stanu zieleni, wymiana ławek i oświetlenia oraz zamontowanie monitoringu. Jednak zdaniem urzędników w najgorszym stanie są parkowe alejki. - Musimy zmienić nawierzchnię alejek, większość z nich jest asfaltowych, więc właściwie nie wchodzi w grę, żeby takie zostały. Chcemy, żeby to była nawierzchnia przepuszczalna, utwardzona - wyjaśnia Grażyna Ziętal z Referatu Zarządzania Zielenią Miejską.

Zanim miasto przystąpi do działania, plany musi skonsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Bo kielecki park miejski od 1972 roku jest wpisany w rejestr zabytków. - To jeden z najstarszych miejskich parków jakie powstały na terenie zaboru rosyjskiego - opowiada Krzysztof Myśliński z Muzeum Historii Kielc.

Koncepcja przebudowy parku ma być gotowa w 2018 roku. Rewitalizacja będzie prowadzona w 2019 roku.

Zobacz materiał przygotowany przez Dawida Skowrońskiego.