Mołdawscy samorządowcy są zainteresowani pomysłami rewitalizacji Starachowic opracowanymi przez władze tego miasta. Starachowickie rozwiązania uznawane są przez wielu za modelowe, bo uwzględniają nie tylko odnowę ulic i budynków, ale także szerzej rozumianą poprawę jakości życia mieszkańców.

Delegacja z Mołdawii przyjechała do Starachowic, by przekonać się jak aktywizowana jest społeczność w Starachowicach. Radu Chilaru, burmistrz kilkunastotysięcznego Laloveni, najbardziej zainteresowany był pomysłami i realizacją budżetu obywatelskiego. - W 2018 roku zadbamy by część naszego budżetu była przeznaczona na budżet partycypacyjny, żeby mieszkańcy mogli decydować o tym, co będzie się u nich działo - zapewnia burmistrz Radu Chilaru.

- To dla nas ważna wizyta. Dzięki niej w Mołdawi zaplanujemy rozwiązania na poziomie ogólnokrajowym, które pozwolą na opracowanie metod rewitalizacji naszych miast i miasteczek - podkreślał Igora Malai, przedstawiciel ministerstwa rozwoju Mołdawii. Problemy związane z rewitalizacją są w Mołdawii wciąż mało znane. To dobry przykład dla nas - dodaje.

Starachowice są jednym z 20 miast w Polsce, w których wdrażany jest modelowy program zmian. W mieście dzięki planowej rewitalizacji wspomaganej rządowymi dotacjami powstały m.in. spółdzielnia socjalna "Starachowiczanka", Centrum Interwencji Kryzysowej, świetlica środowiskowa "Sukces". W przyszłym roku zmieni się okolica wokół Starachowickiego Centrum Kultury, nowego blasku nabierze także park. W sumie rewitalizacja miasta obejmuje 7 stref, wszędzie poprzedzona rozmowami z mieszkańcami.

Zobacz materiał przygotowany przez Aleksandrę Żaczek.