Jak zorganizować uczniowi indywidualne nauczanie po reformie oświaty? Kiedy niepełnosprawny może wrócić do szkoły? Na te i inne pytania dyrektorów szkół odpowiadali specjaliści podczas konferencji Ministerstwa Edukacji Narodowej, którą zorganizowano w Kielcach.

- Chcemy pokazać, że uczeń, który ma różne dysfunkcje może funkcjonować w szkole. Pokazujemy jak likwidować różne bariery - mówi Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty.

Podczas konferencji wyjaśniano nauczycielom i dyrektorom szkół, jak pracować by, jak najlepiej pomóc uczniom ze specjalnymi potrzebami; kiedy i jak zorganizować zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną oraz rehabilitację ruchową.

Do świętokrzyskich szkół i przedszkoli uczęszcza ponad 5 tysięcy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zobacz relację filmową.