Wiemy, które szkoły w regionie najlepiej napisały tegoroczną maturę. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś listę szczegółowych wyników. W czołówce znalazły się także placówki spoza Kielc.

- Dominuje szkoła prowadzona przez Siostry Nazaretanki, natomiast trzeba wyróżnić tu również Liceum imienia Śniadeckich w Kielcach, jak również liceum J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oczywiście jeżeli chodzi o te górne wyniki mamy również liceum nr VI im. Juliusza Słowackiego i Liceum nr I Stefana Żeromskiego - informuje Tomasz Pleban, świętokrzyski wicekurator oświaty.
 
Język polski najlepiej w regionie, bo na poziomie blisko 70 proc. napisali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Połańcu. Na drugim miejscu plasuje się kielecki "Nazaret", którego uczniowie najlepsze wyniki w regionie uzyskali z egzaminu z matematyki. To 93 procent. Równie dobrze wypadli z języka angielskiego. Na poziomie 88 proc. egzamin z matematyki zdali uczniowie liceum Chreptowicza w Ostrowcu.