Kolejne spotkanie kieleckich radnych z przedstawicielami Stowarzyszenia Mieszkańców KTBS Nasz Ruch z osiedla Sieje. Postulat mieszkańców wciąż ten sam - lokatorzy chcą stać się właścicielami wynajmowanych mieszkań, ale nie po cenach rynkowych. Miasto chce pomóc, ale ma związane ręce, bo tę kwestię wyraźnie reguluje ustawa.

Dziś na posiedzeniu komisji rewizyjnej obecny był także prezes KTBS Mirosław Buczkowski, który odpowiadał na wątpliwości mieszkańców. Lokatorzy, którzy zgodnie z zawartymi umowami, partycypują w kosztach budowy mieszkań, chcą stać się ich właścicielami. Ale zakup lokali będzie możliwy dopiero po spłacie kredytu i tylko po cenach rynkowych.

Raty kredytu mieszkańcy spłacają co miesiąc razem z czynszem. Rozwiązaniem sytuacji, która dotyczy najemców mieszkań Towarzystwa Budownictwa Społecznego w całej Polsce, mogłaby być kolejna nowelizacja ustawy.